Welkom op mijn blog
Ik schrijf stukjes over het dagelijkse leven in mijn gezin, op het werk of in de kerk en over de omgang met God.
Mijn verlangen is om je te bemoedigen, aan te vuren en van elkaar te leren.
Veel zegen bij het lezen!

vrijdag 31 mei 2013

Altijd makkelijk?

Ik zie nogal eens berichten verschijnen over het halleluja christendom die voorspoed propageert.
Omdat ik het zelf ook lastig vind en soms nog zoekende ben vraag ik mijn Vader vaak om raad.
"Vader, zei ik, "In de reformatorische hoek voel ik me niet meer thuis, in de charismatische hoek heb ik er soms ook tabak van." " Maar ik geloof wél in U en in alle gaven van de Heilige Geest.
Maakt u me duidelijk wat waar is? Ik kreeg niet gelijk een pasklaar antwoord maar Vader liet me zien wat in Zijn hart is.
Ik sloeg mijn bijbel open bij Mattheus 13 en mijn oog viel direct op het gedeelte vanaf vers 53:
En toen Jezus deze gelijkenissen geeindigd had, gebeurde het dat Hij vandaar vertrok.
En Hij kwam in Zijn Vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Hij deze wijsheid en krachten vandaan?....
Vers 57 En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeeerd behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.
Daarna las ik het gedeelte van de wonderlijke spijziging van de 5000 in Markus 6.
Net daarvoor hoorde Jezus dat Johannes de Doper onthoofd was en zocht Hij een eenzame plek op.
Na de wonderlijke spijziging lees je in Markus 6 vers 52: Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was.
Wat je vervolgens ziet is dat de farizeéen als parasieten overal opduiken om iets van wat niet klopt onderuit te halen. Ze zien ongewassen handen, aren plukken op de sabbat, Jezus die met zondaren omgaat...enzovoort. 
Het is zo out of the box in hun belevingswereld en zorgvuldig opgebouwde systemen dat ze niet anders kunnen dan met modder gooien.
En nu naar ons. Hoe oprecht is ons hart? We gaan misschien wel tekeer tegen alles wat in onze ogen niet klopt en dat onderbouwen we met onze bijbelse inzichten. Zelfs de discipelen begrepen het niet terwijl ze toch vrij dicht bij Jezus waren. Ze deden gewoon wat Jezus hen had opgedragen. Jezus zond hen uit en gaf hun macht om de onreine geesten uit te drijven.
Zeg nu niet te snel : " Ja, dat was toen". Denk je niet dat de Farizeeen niet hun afschuw hebben uitgesproken dat zij, met hun geleerde koppen blijkbaar niet in staat waren Gods koninkrijk te vertegenwoordigen.
De bijbel spreekt toch duidelijk van geloof. En sterker nog ; Jezus maant zijn discipelen aan om het stof van hun voeten te schudden, daar waar ze niet welkom zijn. Hij weet wat er achter die mooie gelovige houding zit. Soms bitterheid, jaloezie, ja zelfs denken dat wij het hart van die ander kunnen doorgronden.
In die tijd zeiden ze misschien ook wel : "Het hoort erbij kommer er kwel", en dan komt Jezus met zo'n evangelie wat haaks staat op alle wetten van die tijd. Nou, als ik om me heen kijk is er genoeg kommer er kwel. Juist onder mensen die de grootheid van God willen laten zien.
Ze worden niet letterlijk onthoofd, maar het scheelt soms toch niet veel. Vaak verloopt het leven van hen, die zich geroepen voelen, in eenzaamheid.
We moeten niet te klein van God denken en zeker het werk van de Heilige Geest niet uitvlakken.
Ten diepste sta je Zijn werk tegen omdat je er met je verstand niet bij kan. Zo ook bij de discipelen. In Markus 6:48 zag Hij dat ze veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen; en omstreeks de 4e nachtwake kwam Hij, lopend op de zee.
Als Jezus dan na veel schrik en luid schreeuwen van de discipelen aan boord klimt, zijn zij volkomen buiten zichzelf en zij verwonderen zich.

Helaas wordt er veel misbruik gemaakt van de Heilige Geest, ik weet het. Het heeft mensen verwond en lamgelegd en ze hebben zich er tegen gekeerd.Maar dan is het net als mensen die ik wel eens spreek en zo teleurgesteld zijn dat ze op zondag thuis blijven. Ik begrijp het, maar zoek elkaar op, temeer daar de dag van de Heer nabij is.
Mensen maken fouten, maar wij ook. Vergeef en raak niet verbitterd. En dit roep ik niet omdat ik denk dat dat zo makkelijk is, het is de meest nederigste weg die Jezus je wil leren!
Maar God is nog dezelfde. En vaak niet te volgen, ook voor mij niet. Maar daarom hoeft mijn vertrouwen op Zijn kunnen  er niet minder om te zijn. Mensen kunnen hele dagen vullen met het doorspitten van die ander, maar richt je op Jezus en maak je keuzes met Hem.
En dat kan voor de een betekenen dat hij naar links moet en voor die ander naar rechts.
Petrus had Jezus verloochend, kwam terug bij Jezus en werd liefdevol ontvangen. En direct ligt daar die vraag wat Jezus met Johannes' leven voor heeft.
Jezus zegt: "Petrus, dat gaat jou niet aan." en Hij zegt dat ook tegen ons. "Het gaat jou niet aan wat ik met die andere van plan ben."
Een onderdeel van lijden is : Tegen de stroom in durven zwemmen.
Ik heb het boek van de hemelse man gelezen. En wat ik mooi vind is dat door het lijden wat hij heeft ondergaan hij weet waar hij het over heeft, sterker is geworden en met zijn zendingsorganisatie Back to Jerusalem Gods liefde weer doorgeeft. Zo wil God jou sterk maken, op jou plek en in jouw situatie.
Want over één ding is de bijbel heel duidelijk : AL SPREEK JE IN ALLE TALEN VAN MENSEN EN ENGELEN, MAAR JE HEBT DE LIEFDE NIET, DAN BEN JE ALS SCHELLEND CIMBAAL EN RINKELEND KOPER.

6 opmerkingen:

 1. Heel goed dat je dit geschreven hebt. Ik denk dat God voor iedereen een plekje heeft. En dat we ons licht ( Zijn Licht) mogen laten schijnen waar Hij ons brengt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook welkom om hier eens te kijken:

  http://zomerbijbelstudie.blogspot.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 3. We stellen elkaar vaak teleur, terwijl Jezus alleen maar vraagt Hem te volgen, op Hem te zien en Zijn licht te verspreiden. Dank voor je stukje, Mirjam.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jaja, ik herken die gedachten ook Mirjam. Ik probeer niet mee te doen met 'voor' en 'tegen' zijn, zeker niet als het om de kerk gaat. Gewoon doen wat Jezus je opgedragen heeft, dan doe je al gek genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen