Welkom op mijn blog
Ik schrijf stukjes over het dagelijkse leven in mijn gezin, op het werk of in de kerk en over de omgang met God.
Mijn verlangen is om je te bemoedigen, aan te vuren en van elkaar te leren.
Veel zegen bij het lezen!

vrijdag 6 april 2012

Goede vrijdag

Goede vrijdag


Zoveel uren van verschrikking
en van grenzeloze pijn,
zoveel onverdiende slagen,
als er nergens redders zijn,
zoveel zwaar te dragen lasten
bij een onvoorspelbaar leed,
zoveel kwelling, hoon, vernedering,
dat nu "goede vrijdag" heet.


Als je in je eigen leven
ook zo'n nacht van lijden kent,
door het noodlot murw geslagen
en totaal ontredderd bent,
denk dan hoe je Heer en Heiland
al die smarten dragen kon,
maar zie ook de blijde morgen,
waarop Hij de dood verwon!

't Is het wonder van het paasfeest
dat ons veel te zeggen heeft:
Na drie dagen van verschrikking
klinkt de roepstem: "JEZUS LEEFT"
Laat dit woord een rijke troost zijn
als je wankelt van verdriet.
Na een nacht van bitter lijden
weer de morgen uitkomst biedt!

1 opmerking: